Inscripció

PROCEDIMENTS PER A LA INSCRIPCIÓ

1La inscripció és personal i intransferible.

2. Els participants que s’inscriguin com a estudiants de grau i postgrau han de fer arribar a la Secretaria del Congrés un justificant de la seva inscripció acadèmica del curs.

3. Els socis de l’FAPEE, del COPC i de la Societat Catalana de Neuropsicologia han d’enviar a la Secretaria del Congrés un comprovant de vincle amb la institució corresponent.

4. En el cas de no poder comparèixer al Congrés, el participant ha de comunicar-ho a la Secretaria a través de correu electrònic fins a 60 dies abans de l’esdeveniment. Hi haurà un descompte del 20% en la devolució del valor de la inscripció, per a despeses administratives. Un cop acabat el termini establert, el Congrés no tornarà l’import de la inscripció al participant, excepte en casos excepcionals degudament justificats.

INSCRIPCIÓ AL CONGRÉS:

Modalitats de matrícula:

 • Matrícula GENERAL:
  • Inscripció ANTICIPADA: aquelles inscripcions que es facin abans del dia 18 de març de 2016.
  • Inscripció ORDINÀRIA: aquelles inscripcions que es facin a partir del dia 19 de març de 2016.
 • Matrícula per a ESTUDIANTS: en cas d’accedir a la inscripció com a estudiant, serà imprescindible enviar, a la Secretaria del Congrés, la matrícula universitària de l’any en curs.
 • Matrícules per a PROFESSIONALS EN SITUACIÓ D’ATUR (és necessari adjuntar documentació que pugi certificar aquesta situació).
 • Matrícules per a membres del FAPEE , del COPC i de la Societat Catalana de Neuropsicologia

Preus de la inscripció: 

Fins el 18 de març:
 • Estudiants i professionals en situació d’atur/Exalumnes Postgrau Psicomotricitat FPCEE/Membres de FAPEE, COPC i SCNPS ANTICIPADA: 80€
 • Inscripció general ANTICIPADA: 100€
 A partir del 19 de març
 • Estudiants i professionals en situació d’atur/Exalumnes Postgrau Psicomotricitat FPCEE/Membres de FAPEE, COPC i SCNPS ANTICIPADA: 90€
 • Inscripció general ANTICIPADA: 120€

Clica per començar la inscripció

Per a qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb l’email:

Inscripcions: secretaria.psicomotricidad@gmail.com (Judit Subirana)

Altres consultes: congresopsicomotricidad2016@gmail.com (Olga Piazuelo i Franc Porta)

La inscripció al congrés no inclou els àpats. Es facilita informació on trobar aquests serveis i es vendran tiquets del menjador a la mateixa universitat de Blanquerna.