Llibre de comunicacions de Bones Pràctiques

BONES PRÀCTIQUES

Instruccions generals per a l’enviament de comunicacions

  • La presentació oral haurà de ser en espanyol o anglès. El tema a tractar seran les bones pràctiques d’innovació.
  • En enviar el seu treball, si aquest fos acceptat, l’autor/s es compromet/en a estar presents en el lloc i hora establert per a la presentació oral del mateix. Les comunicacions de Bones Pràctiques es presentaran el dimarts 6 i el dimecres 7 de novembre de 2018 als espais previstos al programa del Simposi.
  • El/els que presenten la comunicació hauran d’estar inscrits en el Simposi (a excepció de les persones que pertanyin a escoles que reben visita).
  • El termini per a la presentació de comunicacions finalitza el 15 de juny de 2018 a les 23:59 hores. No s’admetran canvis en les presentacions finalitzat aquest termini.
  • Totes les notificacions es realitzaran via correu electrònic, per la qual cosa és requisit indispensable indicar clarament l’adreça de correu electrònic de la persona que presenti la comunicació.
  • L’acceptació o rebuig de les comunicacions es notificarà per correu electrònic a l’adreça indicada en l’enviament de la comunicació. Posteriorment s’informarà l’espai i hora de l’exposició. Les normes de presentació i detalls de planificació seran inclosos en aquest enviament i enviaments següents.
  • L’enviament del resum pressuposa l’acceptació íntegra d’aquests criteris. El resultat de l’avaluació de les comunicacions per part del Comitè Científic serà inapel·lable. L’Organització rebutjarà les comunicacions que no s’adaptin a les normes exposades.