Llibre de comunicacions de Bones Pràctiques

BONES PRÀCTIQUES


Instruccions generals per a l’enviament de comunicacions

  • La presentació oral haurà de ser en espanyol o anglès. El tema a tractar serà sobre l’avaluació del i per al canvi.
  • Quan enviï/n el seu treball, si aquest és acceptat, l’autor o els autors es compromet/en a ser al lloc i l’hora establerts per a la presentació oral. Les comunicacions de bones pràctiques es presentaran el dimarts 10 i el dimecres 11 de març de 2020 als espais previstos al programa del Simposi.
  • La persona o les persones que presentin la comunicació hauran d’estar inscrites al Simposi (excepte les persones que pertanyin a escoles que reben visita).
  • El termini per a la presentació de comunicacions s’acaba el 31 d’octubre de 2019 a les 23.59 hores. No s’admetran canvis a les presentacions un cop finalitzat aquest termini.
  • Totes les notificacions es realitzaran per correu electrònic, per la qual cosa és requisit indispensable indicar clarament l’adreça electrònica de la persona que presenti la comunicació.
  • L’acceptació o el rebuig de les comunicacions es notificarà per correu electrònic a l’adreça indicada en el moment d’enviar la comunicació. Posteriorment s’informarà de l’espai i l’hora de l’exposició. Les normes de presentació i els detalls de planificació s’inclouran en aquest enviament i els enviaments següents.
  • L’enviament del resum pressuposa l’acceptació íntegra d’aquests criteris. El resultat de l’avaluació de les comunicacions per part del Comitè Científic serà inapel·lable. L’Organització rebutjarà les comunicacions que no s’adaptin a les normes exposades.